Yhdistyksestä

Yhdistyksen ensisijainen tarkoitus on edistää pyhiinvaelluksia Pyhän Jaakon  tiellä Suomessa ja Espanjassa neuvomalla pyhiinvaelluksia suunnittelevia ja järjestämällä pyhiinvaelluksia.

Jaakontien ystävien perustava kokous pidettiin Jaakon päivänä 25.7.2002 klo 19 Rengon seurakuntatalossa iltapäivän kestäneen Jaakonvaelluksen ja Pyhän Jaakon kirkossa vietetyn messun jälkeen.
Yhdistys on merkitty Yhdistysrekisteriin 22.5.2003

Vuosikokous 27.3.2022

Hyvä Jaakontien ystävä,

Jaakontien ystävät ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnuntaina 27.3.2022 klo 15.00 Turun tuomiokirkkoseurakunnan yläsalissa, Eerikinkatu 3, Turku – Tuomiokirkkoa vastapäätä Aurajoen toisella puolen.

Kokousta edeltävänä päivänä, lauantaina 26.3. on mahdollisuus osallistua lyhyeen Jaakonvaellukseen Raisiosta Turkuun ja kokouksen jälkeen Tuomiokirkossa Luottamuksen messuun.

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Etäyhteytenä käytetään Microsoft Teamsia. Etäyhteyteen voi liittyä erillisen Teams-ohjelman lisäksi tietokoneen selaimelle tai älypuhelimeen maksutta saatavalla Teams-sovelluksella.

Ne, joille vuosikokouskutsu lähetettiin sähköpostitse, saivat kutsun mukana kokouslinkin, jos asianomaisen jäsenmaksu on ollut kunnossa kokouskutsun lähettämiseen mennessä. Paperipostitse vuosikokouskutsun saaneille puheenjohtaja toimittaa pyynnöstä kokouslinkin heidän ilmoittamaansa sähköpostiin.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten puheenjohtajan ja hallituksen valinta. Kokousaineisto on nähtävillä yhdistyksen verkkosivulla http://www.jaakontie.fi viikon 10 alusta lähtien.

Kokouksessa äänivaltaisia ovat kunniajäsen, ainaisjäsenet ja ne jäsenet, jotka ovat maksaneet vuoden 2021 jäsenmaksun 10 euroa viimeistään 20.3.2022. Jäsenmaksu maksetaan Jaakontien ystävien tilille FI50 5259 0420 0155 51; viestiksi ”Jäsenmaksu” ja jäsenen nimi / jäsenten nimet. Vuosijäsenmaksu on 10 euroa (vuodelta 2021), ainaisjäsenmaksu 100 euroa (viimeistään 20.3.2022 maksettuna.) Kuluvan vuoden jäsenmaksu päätetään kokouksessa, joten sitä ei voi vielä maksaa.]

Kokouksen yhteydessä kerrotaan myös tulevan kesän pyhiinvaelluksesta Rengosta Turkuun 18.-24.7.2022.

Jaakontien ystävät r.y.

Hallituksen puolesta

TD Kalle Elonheimo

puheenjohtaja

Yhdistyksen jäsenedut

  • Jaakontien ystävien järjestämille useampipäiväisille pyhiinvaelluksille osallistuminen edellyttää yhdistyksen jäsenyyttä, sillä EU:n valmismatkadirektiivin vuoksi yhdistys ei järjestä valmismatkoja ulkopuolisille. Jaakontien jatkettuna pyhänä vuonna 2022 yhdistys järjestää Rengosta maanantaina 18.7. alkavan pyhiinvaelluksen, joka päättyy Turkuun sunnuntaina 24.7.2022.
  • Yhdistyksen jäsen voi ostaa Pienen pyhiinvaelluskirjan jäsenhintaan 20 euroa.
  • Jäsenet saavat yhdistyksen kokouksessa tai tapahtumassa Jaakontien pinssin.

Jäseneksi

Jaakontien ystävien jäsenyydestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä puheenjohtaja Kalle Elonheimoon, mieluiten yhdistyksen sähköpostin pyhiinvaelluspassi@gmail.com kautta, viestin aiheena esim. “Jaakontien ystävien jäseneksi”.
(puh. 044 5342744).
Postiosoite: Jaakontien ystävät, Västäräkinpolku 3D102, 20610 Turku

Vuoden 2021 jäsenmaksu oli 10 euroa, ainaisjäsenmaksu  100 euroa.

Vuosikokouksen 27.3.2022 esityslista

Jaakontien ystävät ry / Vuosikokous 27.3.2022

Jaakontien ystävät ry:n sääntömääräinen vuosikokous sunnuntaina 27.3.2022 klo 15.00 Turussa, Turun tuomiokirkkoseurakunnan yläsalissa, Eerikinkatu 3, ja Teamsissa.

Läsnä:

1. Kokouspaikalla

2. Teamsissa

1. Kokouksen avaus

Esitys: Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen alkuhartauden jälkeen.

Päätös:

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Esitys: Puheenjohtajaksi valitaan NN, sihteeriksi NN sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, NN ja NN.

Sihteeri laatii pöytäkirjan ja toimittaa sen allekirjoitettuna puheenjohtajalle, joka toimittaa sen edelleen pöytäkirjantarkastajille, ja nämä toimittavat sen tarkastettuna yhdistyksen puheenjohtajalle.

Päätös:

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut lähetettiin sähköpostitse 1.3.2022 ja niille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan, postitse samoin 2.3.2022. Kaikille jäsenille, joilta oli posti- tai sähköpostiosoite, viimeistään viikko ennen kokousta. Kutsussa mainittiin, että äänivaltaisia kokouksessa ovat ainaisjäsenten ja kunniajäsenen lisäksi ne , jotka ovat maksaneet vuoden 2021 jäsenmaksun viimeistään 20.3.2022.

Vuonna 2022 jäseniksi hyväksytyillä, on äänioikeus, jos he ovat maksaneet jäsenmaksun viimeistään 20.3.2022. Kokouspaikalla jäseneksi hakeva voi myös olla äänioikeutettu, jos kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet hyväksyvät hänen hakemuksensa.

Kokoukseen voi osallistua kokouspaikalla ja yhdistyksen sääntöjen 9 § mom. 4 mukaisesti tietoliikenneyhteyden kautta yhdistyksen hallituksen 8.2.2022 päättämällä tavalla Teams-tietoliikenneyhteydellä.

Säännöt eivät määrittele päätösvaltaisuutta. Kokoukseen osallistuvat merkitään osanottajaluetteloon, erikseen kokouspaikalla olevat ja etänä osallistuvat. Vielä tässä vaiheessa on mahdollista ilmoittautua yhdistyksen jäseneksi.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi. Todetaan äänivaltaiset ja muut läsnäolijat esittelyssä mainitulla tavalla jaoteltuina.

Päätös:

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouskutsussa on mainittu, että kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Esitys: Esityslista vahvistetaan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

5. Esitetään tilinpäätös ja tase, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Rahastonhoitaja esittelee tilinpäätöksen ja taseen, puheenjohtaja vuosikertomuksen ja toiminnantarkastaja oman lausuntonsa.

Esitys: Merkitään liitteinä olevat tilinpäätös, tase, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto tiedoksi.

Päätös: .

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Esitys: Tilinpäätös vahvistetaan liitteen mukaisena. Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnetään vastuuvapaus toimintavuodelta 1.1.-31.12.2021.

Päätös:

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet kuluvalle vuodelle

Esitys: Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksut vuodelle 2021 vahvistetaan liitteiden mukaisina.

Päätös:

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Yhdistyksen säännöt, § 6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. …

Esitys: Valitaan puheenjohtaja sekä neljä hallituksen jäsentä.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin NN, hallituksen jäseniksi NN, NN, NN ja NN.

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

Esitys: Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

Päätös: Toiminnantarkastajaksi valittiin NN, varalle NN.

10. Kokouksen päätös

Esitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Esityslista liitteet: – tilinpäätös ja tase (pdf)

– vuosikertomus, toimintasuunnitelma sekä jäsenmaksut (alla)

– toiminnantarkastuskertomus (tuodaan kokoukseen)

– talousarvio 2022

5.2. VUOSIKERTOMUS 2021

Kertomusvuosi oli Santiago de Compostelan ja Jaakonteiden pyhä vuosi ja samalla toinen COVID 19 -pandemian leimaama. Pyhän vuoden avajaismessussa 31.12.2020 paavin edustaja ilmoitti paavin pidentäneen pyhän vuoden kestämään 31.12.2022 asti.

Pandemian vuoksi pyhiinvaelluspasseja kirjoitettiin vain 36 ja ne toimitettiin 25 lähetyksellä. Tiedossa ei ole, kuinka moni keväällä 2021 ennen pandemiarajoituksia pyhiinvaelluspassinsa saanut lähti pyhiinvaellukselle 2021.

Yhdistys jatkoi pyhiinvaelluksille halukkaiden neuvontaa tietoverkossa, puhelimitse sekä tapahtumien yhteydessä.

Uutena toimintana alkoi yhteistyö Turun tuomiokirkkoon avatun pyhiinvaelluskeskuksen kanssa. Puheenjohtaja toimitti keskukseen Jaakonteitä esittelevää kirjallisuutta ja muuta aineistoa. Yhdistys huolehti muutamana iltapäivänä pyhiinvaelluskeskuksen päivystyksestä ja neuvonnasta.

Jaakontien ystäät osallistui toukokuun puolivälissä Turussa pyhiinvaelluskauden avajaishartauteen ja järjesti sen yhteydessä pyhiinvaelluksen Jaakontietä Tuomiokirkolta Kuralan Kylämäkeen.

Pandemian vuodella siirtämään Espanjan suurlähetystön valmistelemaan iberoamerikkalaiseen kulttuuriviikkoon Jaakontien ystävät osallistui Kalle Elonheimon Tampereella ja Turussa pitämällä esityksellä Jaakontiestä ja pyhiinvaelluksista Suomessa.

Pyhän vuoden 2021 kesään suunniteltu pyhiinvaellus Rengosta Turkuun jouduttiin vähäisen kiinnostuksen vuoksi siirtämään seuraavaan vuoteen.

Vuosikokous pidettiin maaliskuussa siten, että siihen oli mahdollista osallistua myös etänä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi se käsitteli sääntömuutoksia, joista merkittävin on mahdollisuus vastaisuudessakin osallistua yhdistyksen kokouksiin etänä. Yhdistysrekisteriin uudistetut säännöt kirjattiin lokakuussa. Vuosikokous valitsi puheenjohtajaksi Kalle Elonheimon ja hallituksen jäseniksi valittiin Lea Purhonen, Miika Ahola, Päivi Kangasmäki ja Kari Koivula Toiminnantarkastajaksi valittiin Topi Haarlaa, varalle Simo Laitila. Hallitus järjestäytyi heti vuosikokouksen jälkeen siten, että se valitsi varapuheenjohtajaksi Aholan, sihteeriksi Kangasmäen ja rahastonhoitajaksi Purhosen.

Yhdistyksen hallitus piti kertomusvuonna viisi kokousta, niistä yhden läsnäolokokouksena, kaksi sähköpostitse ja kaksi etäyhteydellä. Työn alla oli m.m. yhdistyksen visuaalisen ilmeen uudistaminen.

7.1. TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Yhdistys jatkaa Jaakontien vaellusta Espanjassa suunnittelevien neuvontaa. Espanjaan pyhiinvaellukselle lähtevät voivat saada pyhiinvaelluspassin Jaakontien ystäviltä. Pyhiinvaeltajiksi aikovia neuvotaan puhelimitse ja sähköpostitse sekä tapahtumien yhteydessä.

Pyhiinvaelluspassien toimittamiseen pyhiinvaeltajille hallitus voi harkintansa mukaan käyttää ulkopuolista työvoimaa. Pyhiinvaelluspassipäivystyksien järjestämistä selvitetään sitten, kun on saatu tieto, että pyhiinvaellukset Espanjassa ovat mahdollisia.

Yleinen pyhiinvaeltajien matkaan siunaaminen toteutaan Turussa toukokuussa.

Yhteistyössä Jaakontien varren seurakuntien kanssa yhdistys toteuttaa pyhiinvaelluksen Rengosta Turkuun 18.-24. heinäkuuta. Seurakuntia rohkaistaan osallistumaan myös vaeltamiseen päivämatkoina tai lyhyempinäkin taipaleina.

Jaakontien ystävät pitää yllä verkkosivustoa osoitteessa jaakontie.fi, suomalaisen Jaakontien digiopasta citynomadi.com -sivustossa ja Nomadi-sovelluksessa sekä Facebookissa omaa sivuaan ja jäsenryhmäänsä. Yhdistys pyrkii saamaan tiedotusvälineisiin ja yleisötapahtumiin Jaakontietä, pyhiinvaelluksia ja toimintaansa esitteleviä haastatteluja, artikkeleita ja ohjelmia. Uuden visuaalisen ilmeen pohjalta teetetään pinssejä ja muuta materiaalia.

Pyhiinvaellusten edistämiseksi yhdistys tekee yhteistyötä muiden suomalaisten pyhiinvaelluksia järjestävien ja pyhiinvaellusreittejä ylläpitävien tahojen kanssa ja on mukana kansainvälisessä yhteistyössä. Erityisesti pyritään yhteistyöhön Härkätien yhdistyksen kanssa. Yhdistys toimii yhteistyössä Turun pyhiinvaelluskeskuksen kanssa pyhiinvaellusten edistämiseksi.

Yhdistys voi maksaa näihin liittyviä kuluja ja matkakorvauksia.

Hallituksen kokouksiin maksetaan matkakorvaus. Perustelluista syistä hallitus voi määrätä maksettavaksi muitakin matkakulu­korvauksia tai ajoneuvon käyttö­korvauksia, esim. pyhiinvaelluksen turva- ja kuljetusauton käytöstä tai reitin merkitsemisestä.

7.3. JÄSENMAKSUT

Vuosimaksu 10,00 € — ainaisjäsenmaksu 100,00 € — kannatusjäsenmaksu 200,00 €

Viite- ja linkitysohje:

Julkaisuihin ja linkkeihin pyydetään Jaakontien ystävien sivut merkitsemään muodossa
http://www.jaakontie.fi

Keskusteluryhmä “Pyhiinvaellus” Facebookissa

Tietosuojaselosteet (pdf-muotoisina):

Jäsenrekisteri tietosuojaseloste_jaakontien_ystävät_jäsenrekisteri

Asiakasrekisteri tietosuojaseloste_jaakontien_ystävät_asiakasrekisteri

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s