Yhdistyksestä

Yhdistyksen ensisijainen tarkoitus on edistää pyhiinvaelluksia Pyhän Jaakon  tiellä Suomessa ja Espanjassa neuvomalla pyhiinvaelluksia suunnittelevia ja järjestämällä pyhiinvaelluksia.

Jaakontien ystävien perustava kokous pidettiin Jaakon päivänä 25.7.2002 klo 19 Rengon seurakuntatalossa iltapäivän kestäneen Jaakonvaelluksen ja Pyhän Jaakon kirkossa vietetyn messun jälkeen. Yhdistys on merkitty Yhdistysrekisteriin 22.5.2003.

Viite- ja linkitysohje:

Julkaisuihin ja linkkeihin pyydetään Jaakontien ystävien sivut merkitsemään muodossa
http://www.jaakontie.fi

Keskusteluryhmä “Pyhiinvaellus” Facebookissa

Tietosuojaselosteet (pdf-muotoisina):

Jäsenrekisteri tietosuojaseloste_jaakontien_ystävät_jäsenrekisteri

Asiakasrekisteri tietosuojaseloste_jaakontien_ystävät_asiakasrekisteri

Yhdistyksen jäsenedut

 • Jäsenet saavat yhdistyksen kokouksessa tai tapahtumassa Jaakontien pinssin ja kangasmerkin.
 • Yhdistyksen jäsen voi ostaa Pienen pyhiinvaelluskirjan jäsenhintaan 20 euroa.

Jäseneksi

Jaakontien ystävien jäsenyydestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä puheenjohtaja Kalle Elonheimoon, mieluiten yhdistyksen sähköpostin pyhiinvaelluspassi@gmail.com kautta, viestin aiheena esim. “Jaakontien ystävien jäseneksi”.
(puh. 044 5342744).
Postiosoite: Jaakontien ystävät, c/o Elonheimo, Västäräkinpolku 3D102, 20610 Turku

Vuoden 2022 jäsenmaksu oli 10 euroa, ainaisjäsenmaksu  100 euroa.

Vuosikokous 15.4.2023

Jaakontien ystävät ry  / Vuosikokous 15.4.2023

Jaakontien ystävät ry:n sääntömääräinen vuosikokous lauantaina 15.4.2023 klo 15.00 Hämeenlinnassa, seurakunnan toimitila Reskankulma, Raatihuoneenkatu 19, ja Teamsissa.

 1. Kokouksen avaus

Esitys:           Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen alkuhartauden jälkeen.

Päätös:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Esitys:           Puheenjohtajaksi valitaan , sihteeriksi sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, ja .

Sihteeri laatii pöytäkirjan ja toimittaa sen allekirjoitettuna puheenjohtajalle, joka toimittaa sen edelleen pöytäkirjantarkastajille, ja nämä toimittavat sen tarkastettuna yhdistyksen puheenjohtajalle.

Päätös:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut lähetettiin sähköpostitse 1.3.2023  ja niille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan, postitse 25.3.2023.  Kaikille jäsenille, joilta oli posti- tai sähköpostiosoite, viimeistään viikko ennen kokousta. Kutsussa mainittiin, että äänivaltaisia kokouksessa ovat  ainaisjäsenten ja kunniajäsenen lisäksi ne, jotka ovat maksaneet vuoden 2022 jäsenmaksun viimeistään 31.3.2023.

Vuonna 2022 ja 2023 jäseniksi hyväksytyillä, on äänioikeus, jos he ovat maksaneet jäsenmaksun viimeistään 31.3.2023. Kokouspaikalla jäseneksi hakeva voi myös olla äänioikeutettu, jos kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet hyväksyvät hänen hakemuksensa.

Kokoukseen voi osallistua kokouspaikalla ja yhdistyksen sääntöjen 9 § mom. 4 mukaisesti tietoliikenneyhteyden kautta yhdistyksen hallituksen 17.2.2023 päättämällä tavalla Teams-tietoliikenneyhteydellä.

Säännöt eivät määrittele päätösvaltaisuutta. Kokoukseen osallistuvat merkitään osanottajaluetteloon, erikseen kokouspaikalla olevat ja etänä osallistuvat. Vielä tässä vaiheessa on mahdollista ilmoittautua yhdistyksen jäseneksi.

Esitys:           Todetaan kokous laillisesti  koolle kutsutuksi. Todetaan  äänivaltaiset ja muut läsnäolijat esittelyssä mainitulla tavalla jaoteltuina.

Päätös:

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouskutsussa on mainittu, että kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Esitys:           Esityslista vahvistetaan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

 1. Esitetään tilinpäätös ja tase, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Rahastonhoitaja esittelee tilinpäätöksen ja taseen, puheenjohtaja vuosikertomuksen ja kokouksen puheenjohtaja lukee toiminnantarkastajan lausunnon.

Esitys:           Merkitään liitteinä olevat tilinpäätös, tase, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto tiedoksi.

Päätös:         .

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Esitys:           Tilinpäätös vahvistetaan liitteen mukaisena. Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnetään vastuuvapaus toimintavuodelta 1.1.-31.12.2022.

Päätös:

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet kuluvalle vuodelle

Esitys:           Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksut vuodelle 2023 vahvistetaan liitteiden mukaisina.

Päätös:

 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Yhdistyksen säännöt, § 6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. …

Esitys:           Valitaan puheenjohtaja sekä neljä hallituksen jäsentä.

Päätös:        

 1. Valitaan yksi tai kaksi toiminnnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

Esitys:           Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

Päätös:

 1. Kokouksen päätös

Esitys:           Kokouksen puheenjohtaja kiittää Hämeenlinnan-Vanajan seurakuntaa kokoustilasta ja päättää kokouksen klo .

Päätös:         .

Esityslista liitteet:              – tilinpäätös ja tase

– vuosikertomus, toimintasuunnitelma sekä jäsenmaksut

– toiminnantarkastuskertomus

– talousarvio 2023 (samalla sivulla kuin tilinpäätös)

5.3 Vuosikertomus

Pyhiinvaelluspassit ja neuvonta

Pyhiinvaelluspasseja kirjoitettiin 143 tilauksen perusteella 254. Pyhiinvaelluspassin tilaajista enemmistö, 63 %, oli naisia. Syntymävuotensa ilmoittaneista tilaajista yli 60-vuotiaita oli 42 %, alle 30-vuotiaita 8 %. Tiedossa ei ole, kuinka moni keväällä 2020 ennen pandemiarajoituksia pyhiinvaelluspassinsa saanut lähti pyhiinvaellukselle 2022.

Pyhiinvaellukselle lähteviä ja aikovia neuvottiin verkon kautta ja puhelimitse.

Pyhiinvaelluspassien toimitusmaksu korotettiin 1.4.2022 lukien 3 euroon postimaksujen nousun vuoksi.
Materiaalit

Alkuvuodesta hyväksyttiin Jaakontien ystävät ry:n uusi graafinen ilme. Sen pohjalta tehdyt pinssit saatiin alkukesästä myyntiin ja jäsenistölle jaettavaksi. Loppuvuodesta tilattiin kangasmerkit uuden vuoden puolella toimitettaviksi. Hallitus päätti, että jäsenet saavat jäsentilaisuuden yhteydessä uuden pinssin ja kangasmerkin.

Jaakonpäivän vaellus

Kesään 2022 suunniteltu pitkä pyhiinvaellus peruttiin vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Sen sijaan järjestettiin sunnuntaina 24.7. yhdistyksen 20-vuotisjuhlavaellus Jaakontietä Raisiosta Tuomiokirkkoon. Siihen osallistui 4 jäsentä. Raision seurakunta antoi ystävällisesti kirkon käyttöön matkaan siunaamista varten, ja pyhiinvaellus päättyi Tuomiokirkon pääkuorissa vietettyyn messuun.

Jaakontie citynomadissa

Jaakontien reittiviiva citynomadiin tehtiin 2019-20. Silloin Renkoon tuli yksi virhe ja Somerolla jäi merkitsemättä vaihtoehtoisia reittejä. Sen jälkeen reitti on hieman muuttunut sekä Liedon Vanhanlinnan ja Ravattulan välillä että Raisionjoen varrella.

Puheenjohtaja pyöräili osuudet Rymättylän kirkolta Hangan lauttalaiturille sekä Liedosta Hämeenlinnaan. Näin citynomadiin merkittyä Jaakontietä jatkettiin kummastakin päästä siten, että nyt se lähtee Hämeen linnan edestä ja päättyy Rymättylän Hankaan, josta kesäaikaan pääsee lautalla Nauvoon. Somerolle lisättiin vaihtoehtoisia reittimahdollisuuksia ja Rengon virheellinen merkintä korjattiin samassa yhteydessä.

Yhteistyö

Maaliskuussa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat arkkihiippakunnan seurakunnille järjestettyyn pyhiinvaellusinfoon, joka oli samalla yhteistyötä Turun pyhiinvaellusprojektin kanssa. He olivat myös mukana pyhiinvaelluskauden aloituksessa Turun tuomiokirkossa toukokuussa. Pyhiinvaelluskeskukseen toimitettiin syksyllä myyntiin Jaakontien ystävien uusia pinssejä sekä Pieniä pyhiinvaelluskirjoja. Pyhiinvaellusprojektin kanssa sovittiin myös siitä, että Jaakontien ystävät antaa myös vuosille 2023-25 projektille vuokralle domainin pyhiinvaellus.fi.

Keväällä rahastonhoitaja tutustui Vadstenan pyhiinvaelluskeskuksen toimintaan.

Elokuussa Espanjan matkailutoimisto neuvotteli puheenjohtajan kanssa tilaisuudesta, jonka on tarkoitus edistää suomalaisten matkailua Espanjan vähemmän tunnetuille alueilla kuten Camino de Santiagolla. Tilaisuus toteutunee vuonna 2023, samoin Jaakontien ystävien yhdistysten maailmankokous Santiago de Compostelassa.

Hallinto ja päätöksenteko

Jaakontien ystävät ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin sunnuntaina 27.3.2022 Turussa tuomiokirkkoseurakunnan vieraana. Kokouspaikalla oli 3 jäsentä ja 2 osallistui etäyhteyden kautta. Kokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Elonheimo, hallituksen jäseniksi Päivi Kangasmäki, Miika Ahola, Lea Purhonen ja Jari Kangasmäki sekä toiminnantarkastajaksi Topi Haarlaa.

Hallitus järjestäytyi 29.-30.3.2022 sähköpostitse pitämässään kokouksessa, jossa varapuheenjohtajaksi valittiin Miika Ahola, sihteeriksi Päivi Kangasniemi ja rahastonhoitajaksi Lea Purhonen. Vuoden aikana yhdistyksen hallitus piti 6 kokousta, 4 etäyhteydellä ja 2 sähköpostitse. Kokouksista 2 piti edellisvuotinen hallitus.

7. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksut

7.1 Toimintasuunnitelma 2023

Yhdistys jatkaa Jaakontien vaellusta Espanjassa suunnittelevien neuvontaa. Espanjaan pyhiinvaellukselle lähtevät voivat saada pyhiinvaelluspassin Jaakontien ystäviltä. Pyhiinvaeltajiksi aikovia neuvotaan puhelimitse ja sähköpostitse sekä tapahtumien yhteydessä. Pyhiinvaelluspassien toimittamiseen pyhiinvaeltajille hallitus voi harkintansa mukaan käyttää ulkopuolista työvoimaa. Pyhiinvaelluspassipäivystyksiä järjestetään Turussa ja Helsingissä sekä vuosikokouksen yhteydessä Hämeenlinnassa. Sekä postitse että päivystysten yhteydessä ja Turun pyhiinvaelluskeskuksessa myydään myös yhdistyksen pinssejä ja kangasmerkkejä. Jäsenet saavat kumpaakin yhden yhdistyksen tilaisuuden yhteydessä.

Yhdistys osallistuu pyhiinvaeltajien matkaan siunaamiseen 13.5.2023 Turussa. Vuosikokouksen yhteydessä järjestetään jäsentilaisuus – vaellus Hämeenlinnasta Hattulan Pyhän Ristin kirkolle sekä P. Ristin kirkkoon tutustuminen – ja yleisötilaisuus ”Pyhiinvaellus Santiago de Compostelaan” yhteistyössä Hämeenlinnan-Vanajan seurakunnan kanssa.

Jaakontien ystävät pitää yllä verkkosivustoa osoitteessa jaakontie.fi, suomalaisen Jaakontien digiopasta citynomadi.com -sivustossa ja Nomadi-sovelluksessa sekä Facebookissa omaa sivuaan ja jäsenryhmäänsä. Yhdistys pyrkii saamaan tiedotusvälineisiin ja yleisötapahtumiin Jaakontietä, pyhiinvaelluksia ja toimintaansa esitteleviä haastatteluja, artikkeleita ja ohjelmia.

Pyhiinvaellusten edistämiseksi yhdistys tekee yhteistyötä muiden suomalaisten pyhiinvaelluksia järjestävien ja pyhiinvaellusreittejä ylläpitävien tahojen kanssa ja on mukana kansainvälisessä yhteistyössä, kuten Jaakontien ystävien yhdistysten maailmankokouksessa Santiago de Compostelassa. Erityisesti pyritään yhteistyöhön Härkätien yhdistyksen kanssa. Yhdistys toimii yhteistyössä Turun pyhiinvaelluskeskuksen kanssa pyhiinvaellusten edistämiseksi.

Yhdistys voi maksaa näihin liittyviä kuluja ja matkakorvauksia.

Hallituksen kokouksiin maksetaan matkakorvaus. Perustelluista syistä hallitus voi määrätä maksettavaksi muitakin matkakulu­korvauksia tai ajoneuvon käyttö­korvauksia, esim. pyhiinvaelluksen turva- ja kuljetusauton käytöstä tai reitin merkitsemisestä.

7.3. JÄSENMAKSUT

Vuosimaksu 10,00 € — ainaisjäsenmaksu 100,00 € — kannatusjäsenmaksu 200,00 €

JAAKONTIEN YSTÄVÄT RY TILIKAUSI 1.1.–31.12.2022                  
                   
TULOSLASKELMA 31.12.2022                  
  Ta. 2023 Tp. 2022 Tp. 2021 Tp. 2020 Tp. 2019 Tp. 2018 Tp. 2017 Tp. 2016 Tp. 2015
Tuotot                
Jäsenmaksut 160,00 160,00 610,00 320,00 220,00 110,00 220,00 110,00 290,00
Muut tuotot 150,00 8,90 4,03 13,88 77,08 239,28
Kirjat 40,00 184,00 22,00 150,00
Pv-maksut 300,00 600,00 430,00 1 650,00
Pyhiinvaelluspassit 800,00 496,00 84,00 290,50 1 084,00 882,00 974,00 1 188,00 1 330,00
Pinssit / kangasmerkit 500,00 155,00 10,00 142,60 535,00 930,00 1 100,00 990,00
Postikulukorvaukset 600,00 383,50 80,00 150,00 604,00 584,00 538,00 677,00 610,30
Yhteensä 2 060,00 1 534,50 1 374,00 1 104,50 2 489,50 2 137,03 4 475,88 3 152,08 3 459,58
Kulut              
Yhdistys 115,76 102,00
Pankkikulut 500,00 305,78 235,51 54,88 146,98 136,55 172,13 195,31 187,45
Hallinto 150,00 105,20 517,24 718,51 490,31 123,77 139,30 74,50 173,30
Posti 300,00 561,00 645,00 496,00 485,40 715,00 466,50
Materiaalit 1 000,00 1 458,80 558,00 2 086,72 899,00
Yhteistyö 1 000,00 347,26 570,00 261,69 753,36 168,40
Pyhiinvaellus 325,80 852,21 754,43 5 359,47
Työvoimakulut
Yhteensä 2 950,00 3 103,84 2 732,96 1 035,08 4 876,80 756,32 6 156,30 1 999,57 1 097,65
Ali-/ylijäämä -890,00 -1 569,34 -1 358,96 69,42 -2 387,30 1 380,71 -1 680,42 1 152,51 2 361,93
 
 
TASE     31.12.2022   31.12.2021  
             
Vastaavaa:        
Pankkisaatavat 8 177,47 9 746,81
8 177,47 9 746,81
Vastattavaa:      
Ed tilikausien ylijäämä 9 746,81 11 105,77
Tilikauden alijäämä -1 569,34 -1 358,96
8 177,47   9 746,81
     
     
Vakuudeksi 17.2.2023
Kalle Elonheimo Lea Purhonen
puheenjohtaja rahastonhoitaja

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s